> Prawo

Gartija.pl nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Wydawcą i dystrybutorem tych wydawnictw jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.cokprm.gov.pl

Obowiązujące

- wykaz wg daty opublikowania
>>

Dz.U. 2011 nr 187 poz. 1117
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej
Data wejścia w życie - 2011-09-23

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 101

Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
Data wejście w życie - 2012-01-01

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 173

Dz.U. 2011 nr 184 poz. 1088
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły
Data wejścia w życie - 2011-09-05

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 57

Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
Data wejścia w życie - 2012-01-01

Autor: eGartia
Dodano: 2011-07-28
Odsłon: 278

Dz.U. 2011 nr 150 poz. 894
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych oraz sposobów ustalania przekroczeń, w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza
Data wejścia w życie  - 2012-01-01

Autor: eGartia
Dodano: 2011-07-25
Odsłon: 200

Ilość rekordów 16 do 20 z 275

1 2 3 45 6 7 ... >>
Recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy