> Prawo

Gartija.pl nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Wydawcą i dystrybutorem tych wydawnictw jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.cokprm.gov.pl

Obowiązujące

- wykaz wg daty opublikowania
>>

Dz.U. 2011 nr 100 poz. 582  
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, opiekun osoby starszej, technik energetyk, technik gazownictwa, technik przeróbki kopalin stałych, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, technik tyfloinformatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Data wejścia w życie - 2011-06-01 

Autor: eGartia
Dodano: 2011-05-21
Odsłon: 685

Dz.U. 2011 nr 99 poz. 568  
Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 
Data wejścia w życie - 2011-05-31
 

Autor: eGartia
Dodano: 2011-05-21
Odsłon: 70

Dz.U. 2011 nr 99 poz. 569  
Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
Data wejścia w życie - 2011-05-31 

Autor: eGartia
Dodano: 2011-05-21
Odsłon: 255

Dz.U. 2011 nr 95 poz. 558  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji
Data wejścia w życie - 2011-05-25 

Autor: eGartia
Dodano: 2011-05-21
Odsłon: 316

Dz.U. 2011 nr 94 poz. 555
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów
Data wejścia w życie - 2011-05-25

Autor: eGartia
Dodano: 2011-07-22
Odsłon: 91

Ilość rekordów 31 do 35 z 275

1 2 3 4 5 6 78 ... >>
Recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy