> Prawo

Gartija.pl nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Wydawcą i dystrybutorem tych wydawnictw jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.cokprm.gov.pl

Obowiązujące

- wykaz wg daty opublikowania
>>

Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem
Data wejścia w życie - 2011-07-22

Autor: eGartia
Dodano: 2011-07-22
Odsłon: 93

Dz.U. 2011 nr 138 poz. 809
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach
Data  wejścia w życie - 2011-07-20

Autor: eGartia
Dodano: 2011-07-22
Odsłon: 461

Dz.U. 2011 nr 186 poz. 1099
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin
Data wejście w życie - 2011-09-21

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 51

Dz.U. 2011 nr 135 poz. 789
Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
Data wejścia w życie - 2011-07-01

Autor: eGartia
Dodano: 2011-07-22
Odsłon: 54

Dz.U. 2011 nr 135 poz. 792
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać pojemniki przeznaczone do pomiaru i sprawdzania objętości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Data wejścia w życie - 2011-06-30

Autor: eGartia
Dodano: 2011-07-22
Odsłon: 210

Ilość rekordów 21 do 25 z 275

1 2 3 4 56 7 ... >>
Recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy