> Prawo

Gartija.pl nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Wydawcą i dystrybutorem tych wydawnictw jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.cokprm.gov.pl

Obowiązujące

- wykaz wg daty opublikowania
>>

Dz.U. 2011 nr 135 poz. 794
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych
Data wejścia w życie - 2011-07-01

Autor: eGartia
Dodano: 2011-07-22
Odsłon: 155

Dz.U. 2011 nr 132 poz. 766
Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw
Data wejścia w życie - 2011-07-01

Autor: eGartia
Dodano: 2011-07-22
Odsłon: 175

Dz.U. 2011 nr 129 poz. 747
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.
Data wejścia w życie - 2011-07-06

Autor: eGartia
Dodano: 2011-07-22
Odsłon: 151

Dz.U. 2011 nr 122 poz. 695
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Data wejścia w życie - 2011-06-21

Autor: eGartia
Dodano: 2011-07-22
Odsłon: 226

Dz.U. 2011 nr 102 poz. 592  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego osób zatrudnionych w jednostce uprawnionej do weryfikacji raportów określających osiągnięte efekty związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych
Data wejścia w życie - 2011-05-26 

Autor: eGartia
Dodano: 2011-05-21
Odsłon: 204

Ilość rekordów 26 do 30 z 275

1 2 3 4 5 67 ... >>
Recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy